The project description

The City of Ypres holds an original copy of Ireland’s Memorial Records. Field-Marshall Sir John French, Lord Lieutenant of Ireland (1919-1922), ordered these records to be made up and published. Being the commander of the B.E.F. during the 1st and 2nd Battles of Ypres in 1914 and 1915, he had been honoured by the British Government with the title of First Earl of Ypres and felt obliged to donate a copy of the finished records to the city.

The Committee of the Irish National War Memorial recorded some 49,000 names to be published in 1923. Alphabetically listed in eight leather bound volumes, the register was beautifully illustrated by the Irish artist Harry Clarke. The Ypres copy and its original made to measure cabinet is on permanent display in the In Flanders Fields Museum.

This search engine opens up the information as it is published in the records. Preliminary research proved that more than 10,000 of the men listed to have died in France actually fell in Belgium. Correct details about their place of burial or commemoration have been added, as part of the ongoing In Flanders Fields Museum project called The Name List. This project aims to assemble all fatalities of the Great War who died or were mortally wounded in Belgium, both civilian and military, and whatever their nationality. The Name List will be launched on 4 August 2014. A completion of the Irish Memorial Records, beyond the casualties linked to Belgian territory, should be ready by the end of 2014.


 


 

Omschrijving van het project

De stad Ieper bezit een orginele versie van Ireland’s Memorial Records. Dit register kwam tot stand op initiatief van Veldmaarschalk Sir John French, Gouverneur-Generaal van Ierland (1919-1922). Tijdens de 1ste en 2de Slag bij Ieper was hij de opperbevelhebber van het Britse Leger. De Britse regering eerde hem hiervoor met de titel van Eerste Graaf van Ieper, en op zijn beurt bedacht French de stad Ieper met een exemplaar van de Records.

In 1923 werden de Records gepubliceerd als een lijst van ca. 49 000 namen, alfabetisch gerangschikt in acht in leder gebonden volumes, en rijkelijk geïllustreerd door de Ierse kunstenaar Harry Clarke. Vandaag zijn de boeken in hun bijhorend kastje opgesteld in de permanentetentoonstelling van het In Flanders Fields Museum.

Deze zoekmachine ontsluit de informatie zoals die vervat is in de gepubliceerde Records. Voorbereidend onderzoek toonde echter aan dat meer dan 10 000 Ierse slachtoffers op Belgische bodem vielen, terwijl de Records hun dood situeren in Frankrijk. Voor deze slachtoffers werden juiste gegevens toegevoegd. Deze aanvulling maakt deel uit van De Namenlijst, een project van het In Flanders Fields Museum, dat streeft naar een volledige registratie van alle slachtoffers – burgers zowel als militairen, en zonder onderscheid van nationaliteiten – die het leven lieten door toedoen van WO1 in België. Deze Namenlijst wordt gelanceerd op 4 augustus 2014. Een ruimere vervollediging van de Ierse Records is gepland in het najaar van 2014.